//ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΗ – ΚΕΛΑΙΝΕΣ

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΗ – ΚΕΛΑΙΝΕΣ

Κελαινές ή Κελαίναι. Πόλη της Φρυγίας στη συμβολή του ποταμού Μαιάνδρου με το Μαρσύα, όπου ο Κύρος είχε και ανάκτορα. Κατά τη μυθολογία εδώ ο Απόλλωνας «έγδαρε» το Μαρσύα, γιο του μουσικού Ολύμπου, που αμφισβήτησε την ανωτερότητά του στη μουσική τέχνη και κρέμασε το δέρμα του στο Άνδρο από το οποίο πηγάζει ο ομώνυμος ποταμός Μαρσύας.
Ο Ξέρξης κατά την επιστροφή του στην Ασία, μετά την συντριβή του από την εκστρατεία του στην Ελλάδα το 480 π.χ. , έκτισε ανάκτορα και ακρόπολη στις Κελαινές.
Την ίδια πόλη επέλεξε και ο Κύρος ο νεώτερος για τα δικά του ανάκτορα.
Ο Μέγας Αλέξανδρος πέρασε από τις  Κελαινές  στην εκστρατεία του  και άφησε εκεί ως σατράπης της Φρυγίας ένας από τους καλύτερους στρατηγούς του τον  Αντίγονο.

Γεωγραφικός προσδιορισμός
Η Απάμεια Cibotus ήταν αρχαία πόλη της Φρυγίας, στη Μικρά Ασία. Ιδρύθηκε πάνω στην αρχαιότερη φρυγική πόλη Κελαιναί, από τον Αντίοχο Α’ Σωτήρα (281 π.Χ. – 261 π.Χ.) προς τιμήν της μητέρας του Απάμας, κόρης του Βακτρίου ευγενή Σπιταμένη. Πρόκειται για την πόλη Ντινάρ της σύγχρονης Τουρκίας.

Κέλαινος
Γιος του Ποσειδώνα και της Δαναϊδας Κελαινούς

Αρχαιολογικά ευρήματα
Δεν υπάρχουν ερείπια επί τόπου, εκτός από τα παλιά και τα νέα τείχη της πόλης. Θραύσματα κιόνων και επιστύλια, καθώς και κάποιες επιγραφές μπορεί ο επισκέπτης να δει  σε μερικούς κήπους της πόλης όπως και αγάλματα και  ανάγλυφες παραστάσεις του Μαρσύα

Ο πλούτος της προκαλούσε θαυμασμό.
Στις Κελαινές της Φρυγίας αναφέρεται ότι κατά τον ύστερο 6ο – πρώιμο 5ο αι. ζούσε ένας Λυδός, ο Πύθιος του Ατυος, που λεγόταν ότι ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος μετά τον Πέρση βασιλέα (Ηρόδοτος, 7.27-29)
Μάλιστα αφού είχε προσφέρει πολύτιμα δώρα στον Δαρείο Α, φιλοξένησε αργότερα τον Ξέρξη και το στρατό του όταν πέρασε από εκεί στην αρχή της εκστρατείας του εναντίον της Ελλάδας. Με την ευκαιρία αυτή ο Πύθιος δήλωσε ότι κατείχε 2.000 τάλαντα αργύρου και  3.993.000 χρυσούς δαρεικούς που έσπευσε να θέσει στη διάθεση του Βασιλέως, ο οποίος όμως δέχτηκε μόνον τη φιλοξενία του.

Kontod

Δείτε επίσης σχετικά άθρα
Κύρου Ανάβαση – Σάρδεις
Κύρου Ανάβαση- Κολοσσές